Etkili ve Etkin Yazma Teknikleri

ÇEVRİMİÇİ

Profesyonel yaşamda yazma becerisini geliştirmek üzere tasarlanan bu programda etkin ve ekonomik yazma stratejileri, sunum, bülten, e-posta, araştırma raporu gibi yazı biçimlerinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ele alınır. Amaç katılımcıların güncel, anlaşılır ve etkili bir yazı biçimi bilinci geliştirmelerine katkıda bulunmak, profesyonel yaşamda yazının ve anlatının gücünden yararlanmalarını sağlamak ve dili doğru, yerinde kullanmalarına yardımcı olmaktır.

Tanımlanan temel amaçlar etrafında oluşturulan seminer programı, çalışmaya katılmak isteyen kurumların çalışma alanları ve ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenir. Tamamen yazma üzerine kurulu programda, seminerde ele alınan yöntem ve tekniklerden yararlanarak katılımcıların yazma çalışmaları yapması beklenir, bu çalışmalar seminer sırasında değerlendirilir.

Çalışmaya katılacak kurumların ihtiyacı doğrultusunda yapılandırılan programlarla ilerlenir.

Birlikte Yazalım!